దిశ’ కుటుంబ సభ్యులను కలిసిన మొదటి హీరో… మంచు మనోజ్ భావోద్వేగం!

మంగళవారం రోజు హీరో మంచు మనోజ్ దిశ కుటుంబ సబ్యులని కలసి పరామర్శించాడు. అనంతరం మనోజ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. ఈ ఘటనపై తన ఆవేదనని, ఆగ్రహాన్ని బయటపెట్టాడు.