అమ్మ కడుపులో తొమ్మిది నెలలు ఎలా ఉంటామో… నాలుగు నిమషాల్లో చూపిన అద్భుతమైన విడియో

బ్రహ్మ దేవుడు కి మారుపేరు అమ్మ. మనకు దెబ్బ తగిలినా వెంటనే అమ్మా అని అంటాము. అంటే మనకు ఆనందం కలిగినా లేదా బాధ కలిగినా వెంటనే మనకు అమ్మే గుర్తొస్తుంది. నవమాసాలు తన కడుపులో బిడ్డ కోసం ఒక తపస్సు చేసి జన్మనిస్తుంది తల్లి సృష్టిలోనే తియ్యనైన పదం ‘అమ్మ’. ఆ పిలుపులో ఎంతటి మాధుర్యం దాగుందో చెప్పడానికి మాటలు చాలవు. కడుపులో ఉన్న తొమ్మిది నెలలు ఎంత కష్టమనిపించినా.. దాన్ని ఇష్టంగా మార్చుకుని మనల్ని క్షేమంగా ఈ లోకంలోకి తీసుకొచ్చే అద్భుత శక్తి అమ్మలోనే దాగుంది. పుట్టగానే అక్కున చేర్చుకుని, లాలించి, బుజ్జగించి.. పెంచి, పెద్దచేసి, ప్రయోజకుల్ని చేయడానికి అమ్మ పడే తాపత్రయం మాటల్లో చెప్పలేము.అమ్మ గర్భంలో శిశువు ఎలా పరిణామ చెందుతుందో తెలుసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటారు,ఈ క్రింది వీడియో లో  పాప తొమ్మిది నెలలు అమ్మ గర్భంలో ఎలా ఉంటుందో నాలుగు నిమిషాల్లో చూపించారు చూడండి,ఇంత అద్భుతమైన  వీడియో షేర్ చేయండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *