చిరంజీవి చుడండి పవన్ ని ఎలా పలకరించాడో !!! పవన్ కూడా

Pawan Kalyan Interacts With Chiranjeevi at Governor Narasimhan’s Party at Raj Bhavan